top of page

FÖRETAGSHÄLSA

FRÄMJA HÄLSAN HOS DINA MEDARBETARE

Allt fler företag ser ett stort värde i att satsa på medarbetarnas hälsa. Fysisk aktivitet leder till allt färre sjukdagar vilket skapar en starkare och mer driftig arbetsplats. Att träna tillsammans stärker både gemenskapen och sammanhållningen på arbetsplatsen.  
Med mig som er tränare hjälper jag er att skapa både en friskare arbetsplats men också en starkare teamkänsla!
I en teamsatsning är information viktigt och därför erbjuder jag även föreläsningar efter önskemål och behov för just ert företag.


Är du en arbetsgivare som vill satsa på din personal? 

Vad får ni utav mig som er hälsostrateg?

• Jag som er hälsostrateg kommer se till att samtliga deltagare får en bra uppstart. Träffar alla personligen eller via sociala medier om det hellre önskas 

• Veckovis hålla kontakt och följa upp samtliga deltagare 

• Jag som er hälsostrateg kommer se till att alla får så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas under resans gång


Vad får ni ut utav detta?

Att arbeta på en arbetsplats som förespråkar friskvård är en viktig parameter för anställda idag. Varför inte samtidigt som denna hälsosatsning då satsa på att bygga verksamheten på hälsosamma grunder. Att ledningsgruppen gör detta tillsammans med medarbetare, för att visa att ni satsar på just hälsa och ett välmående företag med friska, energirika och glada medarbetare. Utan medarbetare finns det inget företag!

En sammanställning kommer göras:

  • Hur mår alla dag 1, samtliga fyller i en enkät

  • Hur mår samtliga medarbetare i "halvlek", samtliga fyller i samma enkät

  • Hur mår alla efter den avsatta perioden

  • Denna sammanställning får ledningen ta del utav för att se utvecklingen på vad en hälsosatsning gör för välbefinnandet per anställd. En satsning ner på individnivå men också vilket mervärde bolaget får i en sammanhållning via en sådan satsning. Bolaget tjänar pengar på att satsa på friskvård istället för att behöva betala sjukvård! 

  • Därefter lägger vi en ny strategi för ett fortsatt samarbete..


Är ni intresserade av en hälsosatsning för ert företag? Vill ni ligga i framkant med ert företag?


Skicka in en intresseanmälan så tar vi dialogen vidare och skräddarsyr ett upplägg som passar er som företag och er budget.

Företagshälsa: Text
IMG_9218.jpg
Företagshälsa: Bild
bottom of page